Farská rada

Členovia farskej rady:

 

MIROSLAV BARČÁK

ĽUBOMÍR JEDLIČKA

TIMOTEJ SLOVÁK

TOMÁŠ KULICH

MILAN DOLNÁK