2012

 Jasličková pobožnosť 25.12.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Jaslickovapoboznost2012/Jaslickovapoboznost2012.html

----------------------------------------------------------------------------------------

 Polnočná svätá omša 25.12.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Polnocnasvataomsa2012/Polnocnasvataomsa.html

----------------------------------------------------------------------------------------

 Koledovanie 24.12.2012

  www.zelenec.fara.sk/Galerie/Koledovanie2012/Koledovanie2012.html

----------------------------------------------------------------------------------------

 Poďakovanie za úrodu 30.9.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Podakovaniezaurodu2012/podakovanie%20za%20urodu.html

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 Detský tábor Zákopčie 12.-18.8.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Tabor2012/tabor2012.html

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 Deň farskej rodiny 17.6.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Denrodiny2012/Denrodiny2012.html

----------------------------------------------------------------------------------------

 Vystúpenie detí v kostole 17.6.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Deti2012/Deti2012.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Procesia, Božie Telo 7.6.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Procesia2012/procesia.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Sviatosť birmovania 3.6.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Birmovka2012/birmovka.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Noc kostolov 1.6.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Nockostolov2012/nockostolov.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 1. Sväté prijímanie 20.5.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/1.Sv.Prijimanie2012/1.Sv.Prijimanie2012.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Posvätenie sochy sv. Jána Nepomuckého 15.5.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Socha/socha.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Svätá omša na svätého Floriána 4.5.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/SvFlorian 2012/SvFlorian.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Veľká noc 2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Velkanoc2012/Velkanoc2012.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Kvetná nedeľa 1.4.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Kvetnanedela2012/kvetnanedela2012.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Krížová cesta 30.3.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Krizovacesta4/krizovacesta4.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Krížová cesta 23.3.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Krizovacesta3/krizovacesta3.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Krížová cesta 16.3.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Krizovacesta2/krizovacesta2.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Krížová cesta 2.3.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Krizovacesta/krizovacesta.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Fašiangové posedenie 5.2.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Fasiangy/fasiangy.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 Detský karneval 21.1.2012

www.zelenec.fara.sk/Galerie/Karneval/karneval.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------